راه های سنددار کردن اموال بدون سند – هیات‌های رسیدگی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: سند رسمی, گرفتن سند رسمی, وکیل اخذ سند رسمی, این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد   سنددار کردن اموال قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید. در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و …