ایران میزبان اولین دوره مسابقات فوتسال وکلای دادگستری جهان در سال آینده شد – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: کانون وکلای دادگستری, فوتبال, کانون ورزشی حقوقدانان ایران,  این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد     در آیین افتتاحیه کانون ورزشی حقوقدانان ایران عنوان شد؛   ایران میزبان فوتسال وکلای جهان در سال۲۰۱۹   ایران میزبان اولین دوره مسابقات فوتسال وکلای دادگستری جهان…