مدیریت یکپارچگی پروژه (Project Integration Management) – قاسم نجفی بابادی

  مدیریت یکپارچگی پروژه شامل فرآیندها و فعالیت های مورد نیاز برای شناسایی، تعریف، ترکیب، جمع آوری وهماهنگی فرآیندهای مختلف و فعالیتهای مدیریت پروژه، درون گرو ههای فرآیندی می باشد. در زمینه مدیریت پروژه، یکپارچگی شامل خصوصیاتی مانند اتحاد، ادغام کلیات و اقدامات جامعی است که برای تکمیل پروژه، مدیریت…

مدیریت پروژه – پروژه چیست ؟ و چگونه باید آن را مدیرت کنیم ؟ – اهمیت مدیریت پروژه – وکیل دعاوی پیمان – قاسم نجفی بابادی

مدیریت پروژه تعریف پروژه یک پروژه تلاشی موقتی برای ایجاد یک محصول، خدمت یا نتیجه منحصر به فرد است. از سوی دیگر، عملیات به کارهایی گفته می شود که در یک سازمان برای بقای کسب و کار انجام می شود. پروژه ها با عملیات تفاوت دارند، زیرا وقتی پایان می…