ضرر و زیان فسخ معامله ملک – قاسم نجفی بابادی

  فسخ معامله چیست؟ فسخ در لغت به معنای نقض، زایل کردن، تباه کردن و شکستن است و به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود. فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا یک شخص ثالث است. مبنای…

فسخ به جهت خیار غبن و تعیین غبن به تشخیص کارشناس و بر مبنای عرف – قاسم نجفی بابادی

 فسخ و تعیین غبن به تشخیص کارشناس غبن در لغت به معنای فریب دادن می باشد. در اصطلاح حقوقی این است که اختلاف فاحشی میان ارزش واقعی ملک مورد معامله و ارزشی که در قرارداد تعیین گشته، وجود داشته باشد. غبن فاحش زمانی پیش می آید که اختلاف ارزش معاملاتی…

فسخ قرارداد به علت غبن در معاملات ملکی – قاسم نجفی بابادی

  فسخ قرارداد به علت غبن در معاملات ملکی غبن در لغت به معنای فریب دادن می باشد. در اصطلاح حقوقی این است که اختلاف فاحشی میان ارزش واقعی ملک مورد معامله و ارزشی که در قرارداد تعیین گشته، وجود داشته باشد. غبن فاحش زمانی پیش می آید که اختلاف ارزش…

اسقاط کافه خیارات و تعارض با غبن فاحش – قاسم نجفی بابادی

  اسقاط کافه خیارات و غبن فاحش غبن در لغت به معنای فریب دادن می باشد. در اصطلاح حقوقی این است که اختلاف فاحشی میان ارزش واقعی ملک مورد معامله و ارزشی که در قرارداد تعیین گشته، وجود داشته باشد. غبن فاحش زمانی پیش می آید که اختلاف ارزش معاملاتی ملک…

تایید فسخ قرارداد به دلیل غبن فاحش – قاسم نجفی بابادی

فسخ قرارداد به دلیل غبن فاحش غبن در لغت به معنای فریب دادن می باشد. در اصطلاح حقوقی این است که اختلاف فاحشی میان ارزش واقعی ملک مورد معامله و ارزشی که در قرارداد تعیین گشته، وجود داشته باشد. غبن فاحش زمانی پیش می آید که اختلاف ارزش معاملاتی ملک…

خیار غبن در معامله چیست؟ – قاسم نجفی بابادی

  خیار غبن در معامله غبن در لغت به معنای فریب دادن می باشد. در اصطلاح حقوقی این است که اختلاف فاحشی میان ارزش واقعی ملک مورد معامله و ارزشی که در قرارداد تعیین گشته، وجود داشته باشد. غبن فاحش زمانی پیش می آید که اختلاف ارزش معاملاتی ملک با ارزش…

اعمال حق فسخ در خیار غبن – قاسم نجفی بابادی

  اعمال حق فسخ در خیار غبن غبن در لغت به معنای فریب دادن می باشد. در اصطلاح حقوقی این است که اختلاف فاحشی میان ارزش واقعی ملک مورد معامله و ارزشی که در قرارداد تعیین گشته، وجود داشته باشد. غبن فاحش زمانی پیش می آید که اختلاف ارزش معاملاتی ملک…

فسخ معامله به واسطه برگشت خوردن چک – قاسم نجفی بابادی

  در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات با اکثریت آراء مقرر نمودند با توجه به شرط منعقده بین طرفین یک معامله، چنانچه یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل…

اگر معامله فسخ شود ملک مسترد می‌شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود – قاسم نجفی بابادی

اگر معامله فسخ شود ملک مسترد می‌شود   در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات با اکثریت آراء مقرر نمودند با توجه به شرط منعقده بین طرفین یک معامله، چنانچه یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به…

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فسخ معامله به واسطه برگشت چک – قاسم نجفی بابادی

  در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات با اکثریت آراء مقرر نمودند با توجه به شرط منعقده بین طرفین یک معامله، چنانچه یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل…