انواع ظهر نویسی در سفته – قاسم نجفی بابادی

  فهرست محتوا ظهرنویسی انتقالی ظهرنویسی وکالتی ظهرنویسی وثیقه‌ای ظهرنویسی جهت دریافت مبلغ ظهر نویسی سفته معنای لغوی ظهرنویسی، پشت نویسی است اما در قانون تجارت به اقسام متعددی تقسیم می‌شود که به بررسی هر کدام از آنها می‌پردازیم.   ظهرنویسی انتقالی انتقال مبلغ سند تجاری توسط دارنده سند تجاری…

مسئولیت ضامن در سفته – قاسم نجفی بابادی

  ضمانت در سفته و مسئولیت ضامن سفته ضمانت در سفته به این معنی است که شخصی از یکی از متعهدین سفته، اعم از صادر کننده یا هریک از ظهر نویسان ضمانت کند.   در اسناد تجاری ضمانت به صورت تضامنی است بدین نحو که ضامن با مضمون عنه خود…

وظایف و تکالیف دارنده سفته – قاسم نجفی بابادی

وظایف دارنده سفته سفته یکی از انواع اسناد تجاری است که هر چند این روزها در مقابل چک، کمتر نام آن را می‌شنویم اما کاربرد زیادی در مبادلات تجاری داشته و دارد ضمن آنکه استفاده از سفته به عنوان تضمین نیز همچنان بسیار رایج است. سفته همچون هر سند تجاری…

مطالبه وجه سفته – واخواست سفته – قاسم نجفی بابادی

  سفته یکی از اسناد تجاری بسیار مورد استفاده و رایج بین عموم است. به علت سهولت استفاده و نیز سهولت اخذ و دریافت آن حتی افرادی که توانایی و امکان اخذ چک را ندارند، به راحتی امکان دریافت سفته را دارا هستند. سفته همچنین به کرات به‌عنوان ضمانت حسن…