توقیف اموال منقول – قاسم نجفی بابادی

  نخستین چیزی که با شنیدن واژه‌ی توقیف اموال به ذهن متبادر می‌شود، این است که شخصی به دیگری بدهکار بوده است و در نتیجه طلبکار اموال وی را توقیف می‌کند. توقیف مال عنوانی کلی است که کلیه‌ی اموال اعم از منقول و غیرمنقول را دربرمی‌گیرد و با توجه به…

مصادره‌ اموال چیست و در چه شرایطی انجام می‌شود؟ – قاسم نجفی بابادی

  مصادره در لغت به دو معناست؛ مال کسی را به‌زور ضبط کردن و جریمه کردن. همچنین در فرهنگ لغات دهخدا آمده است که «ضبط کردن اموال و دارایی کسی به‌سبب ارتکاب جرم، دزدی و سلوک در طریق نادرست که سبب به دست آمدن آن دارایی شده است.» اما مصادره…

همه چیز در مورد مصادره اموال – قاسم نجفی بابادی

نویسنده: فاطمه بغدادی   “مصادره” در لغت به معنای جریمه کردن و مال کسی را با زور ضبط کردن است. همچنین در فرهنگ لغات دهخدا این کلمه ضبط کردن اموال شخص به دلیل ارتکاب جرم معنا شده است. در این مقاله به بررسی مفهوم مصادره اموال و شرایط آن و…