مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار در قانون مجازات اسلامی – قاسم نجفی بابادی

 رابطه نامشروع زن شوهردار در قانون شکایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد.  رابطه نامشروع زن شوهردار  ارتباط نامشروع، از تخیل تا واقعیت بسیاری از این مردان در دادگاه‌های خانواده، همسر خود را تهدید می‌کنند که اگر…

اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اثبات رابطه نامشروع, اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک, این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد پیامک ، پرینت آن ، نظریه ها ، ماده ها و بررسی آن در روابط نامشروع   به دلیل امنیتی بودن این موضوع هیچ گونه خبر رسمی از…