ملاقات فرزند مشترک – قاسم نجفی بابادی

  پدر یا مادر در دورانی که حضانت فرزند را ندارد، می‌تواند او را تحت شرایطی که قانون مشخص کرده است، ملاقات کند. به عبارتی؛ حق ملاقات فرزندان برای پدر یا مادری که حضانت فرزند را ندارد، به رسمیت شناخته شده است.  موارد زیر بر شرایط ملاقات حاکم است: شرایط…

حق ملاقات فرزند مشترک – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: ملاقات فرزند مشترک, ملاقات فرزند بعد از طلاق, سلب حق ملاقات, ممانعت از حق ملاقات, این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد   ملاقات فرزند حضانت و نگهداری فرزند مشترک حق طبیعی، اخلاقی و قانونی والدین می باشد و به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی…