ثبت اختراع – مراحل و مدارک ثبت اختراع – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: ثبت اختراع,  وکیل ثبت اختراع ایران,  مراحل ثبت اختراع, این مقاله برگرفته از سایت ها و کتب مختلف حقوقی می باشد مقدمه حق اختراع، حق امتیاز یا اندیشه‌گواه (به انگلیسی: Patent) حق انحصاری است که در قبال اختراع یا ایده ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود.…