بررسی تفاسیر مختلف از جرم تحصیل مال از طریق نامشروع – قاسم نجفی بابادی

نویسنده: امیرباقرزادگان چکیده با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در سال ۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام یک مقرره جزایی جدید و بی سابقه به مقررات جزایی کشور افزوده شد. این مقرره جزایی ماده ۲ ق.ت.م.م.ا.ا.ک. قانون یاد شده بود که طی آن قانونگذار از…