صلاحیت مجامع در انجام تغییرات شرکت – قاسم نجفی بابادی

  یک شرکت پس از ثبت، می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. ثبت تغییرات شرکت نیز مانند ثبت خود شرکت الزامی است. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها، تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع…

حد نصاب انجام تغییرات شرکت – قاسم نجفی بابادی

  یک شرکت پس از ثبت، می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. ثبت تغییرات شرکت نیز مانند ثبت خود شرکت الزامی است. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها، تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع…

چگونگی ثبت تغییرات شرکت – قاسم نجفی بابادی

  یک شرکت پس از ثبت، می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. ثبت تغییرات شرکت نیز مانند ثبت خود شرکت الزامی است. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها، تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع…

وظایف بازرس شرکت سهامی خاص – قاسم نجفی بابادی

 وظایف بازرس شرکت سهامی خاص بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیات مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری و مالی شرکت دارد. مطابق لایحه قانونی بازرس در شرکت های سهامی خاص می تواند از اعضاء…

وظایف و اختیارات قانونی رئیس هیات مدیره در شرکتهای سهامی – قاسم نجفی بابادی

  این اختیارات عبارتند از: -دعوت و اداره جلسات هیات مدیره – رئیس هیات مدیره مکلف است علاوه بر دعوت مجامع عمومی سهامداران ، در مواردی هم که هیات مدیره موظف به دعوت مجامع مزبور می باشد آن ها را دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره نتواند به طور…

حداقل و حداکثر تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی – قاسم نجفی بابادی

همان گونه که در مقالات مربوط به بررسی تفاوت های شرکت سهامی خاص و عام دیده شد، قانون گذار ما شمار اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام را به روشنی پیش بینی نموده است. عبارت ” عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از ۵ نفر کمتر…

ماهیت حقوقی شرکت های سهامی – قاسم نجفی بابادی

برگرفته از کتاب حقوق شرکت های تجاری استاد بزرگ ربیعا اسکینی   در اینجا سؤال این است که شرکت سهامی جنبه قراردادی دارد یا تأسیسی. در قانون تجارت، شرکت سهامی پیش از هر چیز یک قرارداد است و در لایحه قانونی ۱۳۴۷ این وضعیت چندان تغییری نکرده است. در واقع،…

چگونگی تنظیم صورتجلسه هیات مدیره – قاسم نجفی بابادی

هیات مدیره شرکت؛ کانون تصمیم‌گیری‌های مهم و اجرایی در شرکت می باشد و صورتجلسه هیات مدیره هر شرکت، به عنوان سند گویای مذاکرات و مصوبات، یکی از اسناد بسیار مهم شرکت، به شمار می رود و اهمیت دارد که به ترتیب تنظیم آن توجه شود. پیش از این در نوشتاری…

چگونگی تشکیل جلسات هیات مدیره و تنظیم صورتجلسه هیات مدیره در شرکت های سهامی – قاسم نجفی بابادی

تشکیل جلسات هیات مدیره اختیارات مدیر به موجب ماده ۱۰۵ قانون تجارت: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده،…

آیا توقیف سهام شرکت سهامی خاص موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رأی در شرکت می شود ؟ – توقیف سهام شرکت سهامی – قاسم نجفی بابادی

    ۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی سهام متعلق خود در شرکت سهامی خاص را معرفی کند، آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رأی در شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به…