چگونگی شکایت از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری – قاسم نجفی بابادی

  امروزه در هر خیابان اقلا یک بانک یا موسسه مالی وجود دارد که همه افراد به نوعی با آن ها در ارتباط هستند و احتمال وقوع درگیری های حقوقی بین آن ها وجود دارد اما اغلب افراد نمی دانند در چه مواردی حق با خودشان و در کدام موارد…