اعتراض ثالث به رای ورشکستگی – اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی – قاسم نجفی بابادی

  قانو نگذار در ماده ۵۳۶ قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده ۵۳۷ قانون مذکور، رویه قضایی نیز با…

جرم در اعلام ورشکستگی – قاسم نجفی بابادی

اعلام ورشکستگی شرایط خاصی دارد و شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که جرم در اعلام ورشکستگی چه زمانی روی می دهد و تحت چه شرایطی تاجر ورشکسته مجرم قلمداد می‌شود؟ در وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا در مورد قانون تجارت مفصل بحث می شود. در این…

اعتراض به حکم ورشکستگی – اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی – قاسم نجفی بابادی

  اعتراض به حکم ورشکستگی حکم ورشکستگی از زمره احکام اعلانی بوده و مهلت اعتراض نسبت به حکم مذکور بنابر تصریح مواد ۵۳۷ و ۵۳۸ از قانون تجارت برای شخص تاجر ورشکسته ظرف ده روز و برای اشخاص ثالث ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در جهت اعلان…

آیا ورشکستگی دارای اعتبار امر مختوم است؟ – قاسم نجفی بابادی

مفهوم اعتبار امر مختوم  موضوع بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برابر بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن…

جلب ثالث در دعوای ورشکستگی – قاسم نجفی بابادی

جلب ثالث جلب شخص ثالث وقتی روی می‌دهد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یکی از آن­ها، شخص ثالثی را به آن دعوا ‌بخوانند تا او در دعوا داخل شود. بر خلاف وارد ثالث، در جلب ثالث، طرفین علاقمند به حضور وی در دعوا می‌باشند. طرفی که ثالث…

آیا دعوای ورشکستگی مالی است یا غیرمالی؟ – قاسم نجفی بابادی

مفهوم مالی یا غیرمالی بودن دعوا چیست؟ در تقسیم‌بندی دعاوی به مالی و غیرمالی، اصطلاح دعوا با مفهوم حق ارتباط زیادی پیدا می‌کند. توضیح آن‌که اگر حقی که مدعی ادعا می‌کند مورد تضییع یا انکار واقع شده است مالی باشد، دعوایی که برای آن مطرح می‌شود مالی خواهد بود و…

انواع ورشکستگی – ورشکستگی و تصفیه اموال – قاسم نجفی بابادی

  ورشکستگی را می توان به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.   الف – ورشکستگی عادی برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت، شخصی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد، متوقف شود و ظرف سه…

همه چیز در مورد ورشکستگی به تقلب – قاسم نجفی بابادی

  تعریف ورشکستگی ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری هنگامی به وجود می آید که این اشخاص قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند و در پرداخت آن توقف حاصل شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات آن تنها مشمول تجار می شود در حالی که اگر اشخاص عادی قادر…

چگونگی طرح دعوای ورشکستگی – قاسم نجفی بابادی

زمانی که بحران‌های اقتصادی و سیاسی پیدا شوند؛ معمولا قبل از اینکه افراد و مردم عادی دچار آسیب‌های اقتصادی و خسارات مالی شوند؛ این شرکت‌ها، تجار و بازرگانان هستند که دچار اختلال در عملیات خود می‌شوند. شرکت‌های تجاری به شدت به بحران‌های اقتصادی حساس هستند. این بحران‌ها می‌تواند نتیجه تغییرات…