انواع نمایندگی – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از سایت اموزش همگانی حقوق می باشد   امروز راجع به انواع نمایندگی که به سه دسته تقسیم می‌شود، توضیحاتی را خدمتتان ارائه می‌دهیم. با ما همراه باشید.   انواع نمایندگی در دنیای حقوق در دنیای حقوق، سه نوع نمایندگی داریم. نمایندگی قضایی، قانونی و قراردادی. این…