اسناد در وجه حامل – قاسم نجفی بابادی

  اسناد جمع سند و به معنای نوشته‌ای است که قابل اعتماد و استناد باشد. در اصطلاح حقوقی و بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند به هر نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد. این‌گونه معمول است که در هر سندی، نام صاحب سند…

دعوی مطالبه وجه اسناد تجاری – قاسم نجفی بابادی

سند تجاری در قانون تجارت ایران تعریف نشده است اما در مفهوم عام وکلی می توان گفت هر سندی که درتجارت و روابط بازرگانی به کار برود می تواند یک نوع سند تجاری باشد که در این مفهوم علاوه بر چک سفته و برات شامل اسنادی نظیر بارنامه نقل وانتقال…

چگونه چک یا سفته مفقود شده را نقد کنیم؟ – قاسم نجفی بابادی

چک و سفته از جمله اوراق تجاری رایجی هستند که بین تجار، بانک ها و افراد عادی به جای پول رد و بدل شده و مورد استفاده قرار می گیرند؛ اما گاهی ممکن است در مراودات روزانه، دارنده سند تجاری آن را گم کند یا بر اثر حادثه ای سند…