آیا در ازدواج موقت به زن نفقه تعلق می‌گیرد؟ – قاسم نجفی بابادی

نفقه عقد موقت یکی از موضوعات مهم در روابط میان زوجین پرداخت نفقه می باشد . نفقه زن در واقع میزان وجهی است که مرد از بابت هزینه های زندگی باید به همسر خود بپردازد . پرداخت نفقه زن تا حدی مهم است که قانونگذار مقررات ویژه ای را به…

نفقه در ازدواج موقت – نفقه زوجه در صیغه – نفقه زن در صیغه – قاسم نجفی بابادی

  یکی از موضوعات مهم در روابط میان زوجین پرداخت نفقه می باشد . نفقه زن در واقع میزان وجهی است که مرد از بابت هزینه های زندگی باید به همسر خود بپردازد . پرداخت نفقه زن تا حدی مهم است که قانونگذار مقررات ویژه ای را به آن اختصاص…

چگونگی مطالبه مهریه در عقد موقت – قاسم نجفی بابادی

  مهریه در عقد موقت مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و در ضمن عقد نکاح از سوی مرد به زن داده می شود. وجود مهریه در عقد ازدواج اعم از دائم یا موقت، از حقوق مسلم و متعلق به زن می باشد و بعد از خواندن…

الزام زوج به بذل مدت در عقد موقت – قاسم نجفی بابادی

  ازدواج موقت طولانی‌مدت ۹۹ ساله همانند ازدواج دائم بوده و امکان الزام زوج به بذل مدت در صورت تحقق عسر و حرج وجود دارد بنابراین دادگاه نباید به بهانه سکوت قانون قرار عدم استماع دعوا صادر کند.   رای دیوان با توجه به محتویات پرونده و قطع‌نظر از اینکه…

نفقه اقارب – نفقه قوم و خویش – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: نفقه اقارب, نفقه قوم و خویش,  میزان نفقه فرزند مشترک, این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد   ✏️میزان نفقه همان‌طور که در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی آمده است. نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع…

صیغه ۹۹ ساله و احکام آن در قانون – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: صیغه ۹۹ ساله, نکاح موقت, عقد موقت, نکاح متعه, متعه, این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد صیغه ۹۹ ساله چیست و چه احکامی در قانون جمهوری اسلامی دارد؟     صیغه ۹۹ ساله چیست؟ ازدواج دائم و موقت، در بسیارى از احکام و…