وظایف بازرس شرکت سهامی خاص – قاسم نجفی بابادی

 وظایف بازرس شرکت سهامی خاص بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیات مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری و مالی شرکت دارد. مطابق لایحه قانونی بازرس در شرکت های سهامی خاص می تواند از اعضاء…

وظایف و اختیارات قانونی رئیس هیات مدیره در شرکتهای سهامی – قاسم نجفی بابادی

  این اختیارات عبارتند از: -دعوت و اداره جلسات هیات مدیره – رئیس هیات مدیره مکلف است علاوه بر دعوت مجامع عمومی سهامداران ، در مواردی هم که هیات مدیره موظف به دعوت مجامع مزبور می باشد آن ها را دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره نتواند به طور…

حداقل و حداکثر تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی – قاسم نجفی بابادی

همان گونه که در مقالات مربوط به بررسی تفاوت های شرکت سهامی خاص و عام دیده شد، قانون گذار ما شمار اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام را به روشنی پیش بینی نموده است. عبارت ” عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از ۵ نفر کمتر…

چگونگی تنظیم صورتجلسه هیات مدیره – قاسم نجفی بابادی

هیات مدیره شرکت؛ کانون تصمیم‌گیری‌های مهم و اجرایی در شرکت می باشد و صورتجلسه هیات مدیره هر شرکت، به عنوان سند گویای مذاکرات و مصوبات، یکی از اسناد بسیار مهم شرکت، به شمار می رود و اهمیت دارد که به ترتیب تنظیم آن توجه شود. پیش از این در نوشتاری…

چگونگی تشکیل جلسات هیات مدیره و تنظیم صورتجلسه هیات مدیره در شرکت های سهامی – قاسم نجفی بابادی

تشکیل جلسات هیات مدیره اختیارات مدیر به موجب ماده ۱۰۵ قانون تجارت: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده،…

موارد ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی – منع عضویت همزمان هیئت مدیره – هیئت مدیره و مدیر شدن در چند شرکت – قاسم نجفی بابادی

ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی هر شرکت سهامی، به وسیله عده ای از اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون ، عنوان هیئت مدیره به آن ها داده است. افراد این هیئت، هر یک نماینده شرکت هستند. یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که مطابق قانون تجارت…

آیا یک شرکت می تواند همزمان دو مدیرعامل داشته باشد ؟ – قاسم نجفی بابادی

داشتن همزمان دو مدیرعامل هر شرکت سهامی، به وسیله عده ای از اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون ، عنوان هیئت مدیره به آن ها داده است. افراد این هیئت، هر یک نماینده شرکت هستند. یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت…

ممنوعیت های قانونی ناظر بر مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی – ممنوعیت مدیرعاملی بیش از یک شرکت – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از سایت raesikia.com می باشد   مقررات ایران در موارد و قوانین پراکنده ای، ممنوعیت اشخاص از قبول مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های بخش خصوصی را مورد حکم، قرار داده است. از آنجا که مجموعه این ممنوعیت‌ها در یکجا گردآوری نشده و در قوانین پراکنده…