نمونه دادخواست ابطال سند عادی به علت جعل – نمونه دادخواست ابطال مبایعه نامه جعلی – نمونه دادخواست ابطال سند مالکیت جعلی قاسم نجفی بابادی

  یکی از جرایم شایع در سوء استفاده از عدم حضور اشخاص در ایران و اقامت آنها در خارج از کشور، جعل و استفاده از سند مجعول است. در بسیاری از پرونده هایی که در محاکم مطرح می باشند، تنظیم مبایعه نامه های جعلی و ارائه آن به دادگاه و…

دعوی تایید و تنفیذ سند عادی – قاسم نجفی بابادی

  یکی از دعاوی  شایعی که ممکن است همکاران در طول کار وکالتی خویش با آن برخورد نمایند؛ دعوی تأیید و تنفیذ سند عادی در مراجع قضایی است.   ?حال باید دید که ماهیت این گونه دعاوی چیست و در چه مواردی می توان نسبت به طرح چنین دعوایی اقدام…

ابطال مبایعه نامه‎ ملکی – ابطال قرارداد فروش املاک – قاسم نجفی بابادی

برگرفته از سایت ویرگول ابطال مبایعه نامه‎ ملکی تعریف مبایعه نامه معمولاً  افراد  هنگام خرید و فروش ملک  قبل از این‎که سند رسمی تنظیم کنند نوشته‎ایی پیرامون شرایط قرارداد و آنچه را که توافق کرده‎اند یا به‎صورت دستنویس یا با حضور در دفاتر املاک در فرم‎هایی  می‎نویسند که مبایعه‎نامه نامیده…

انتقال مالکیت در جریان دادرسی دعوای ابطال سند مالکیت – قاسم نجفی بابادی

  پرسش: هرگاه در دعوای «ابطال سند مالکیت» خوانده پس از اقامه دعوا و در جریان دادرسی مالکیت خویش را به دیگری انتقال رسمی دهد آیا می‌توان جریان دادرسی را به طرفیت منتقل‌الیه ادامه داد یا باید جریان دادرسی را توقیف کرد؟ انتقال مالکیت در جریان دادرسی دعوای ابطال سند…

ابطال سند عادی به علت جعل – ابطال مبایعه نامه جعلی – ابطال سند مالکیت جعلی – قاسم نجفی بابادی

  یکی از جرایم شایع در سوء استفاده از عدم حضور اشخاص در ایران و اقامت آنها در خارج از کشور، جعل و استفاده از سند مجعول است. در بسیاری از پرونده هایی که در محاکم مطرح می باشند، تنظیم مبایعه نامه های جعلی و ارائه آن به دادگاه و…

اعلام بطلان معامله در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع و جبران غرامات وارده – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از کتاب دعاوی ابطال معامله در رویه دادگاه ها می باشد اعلام بطالان معامله در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع پرسش: چنانچه مستحق للغیر درآمدن مبیع و ضمان درک محرز شود: اعلام بطالان معامله در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع الف) مشتری باید دادخواست اعلام…