قرار تامین خواسته در قراردادها – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از سایت اموزش همگانی حقوق می باشد قرار تامین خواسته یکی از قرارهای پرکاربرد در پرونده‌های حقوقی از جمله دعاوی مربوط به قراردادهاست.   برای آشنایی با این قرار و شرایط صدور آن، نوشته زیر را مطالعه نمایید…   برای توضیح بهتر مطلب در ابتدا دو اصطلاح…

تامین خواسته و شرایط صدور آن – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: تامین خواسته, خسارت احتمالی,   تامین خواسته چیست و چه کاربردی دارد؟   مقدمه با توجه به اینکه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان صدور رای ممکن است ماه ها طول بکشید امکان این وجود دارد که بدهکار برای عدم ایفای تعهد خود اموالش را از دسترس خارج یا…