ماده ۸۰ از قانون آیین دادرسی کیفری ( قرار بایگانی پرونده ) – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: قرار بایگانی پرونده,  این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد 🔸 در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، درصورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و…