انواع قراردادهای بین المللی در بازرگانی – قاسم نجفی بابادی

انواع قراردادهای بین المللی در بازرگانی All Kinds of International Contracts   ۱-           قرارداد اتلافی یا اتحادAlliances Contract AC : ۲-           قرارداد تهاتری Barter Contract BC : ۳-           قرارداد خرید متقابل یا بیع متقابل Counter Purchase Contract CPC: ۴-           قرارداد تولید تجهیزات اصلی Original Equipment Manufacturer OEM: ۵-           قرارداد جبرانی…

نحوه تنظیم قرارداد بازاریابی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: قرارداد بازاریابی, وکیل قرارداد بازاریابی, این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد   تعریف بازاریابی مطابق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا “The American Marketing Association “: بازاریابی، مجموعه ­ای از فعالیت ها و فرایندهای ایجاد، انتقال، ارسال و تبادل هر آنچه که برای مشتریان، ارباب…