وظایف بازرس شرکت سهامی خاص – قاسم نجفی بابادی

 وظایف بازرس شرکت سهامی خاص بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیات مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری و مالی شرکت دارد. مطابق لایحه قانونی بازرس در شرکت های سهامی خاص می تواند از اعضاء…

وظایف و اختیارات قانونی رئیس هیات مدیره در شرکتهای سهامی – قاسم نجفی بابادی

  این اختیارات عبارتند از: -دعوت و اداره جلسات هیات مدیره – رئیس هیات مدیره مکلف است علاوه بر دعوت مجامع عمومی سهامداران ، در مواردی هم که هیات مدیره موظف به دعوت مجامع مزبور می باشد آن ها را دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره نتواند به طور…

حداقل و حداکثر تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی – قاسم نجفی بابادی

همان گونه که در مقالات مربوط به بررسی تفاوت های شرکت سهامی خاص و عام دیده شد، قانون گذار ما شمار اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام را به روشنی پیش بینی نموده است. عبارت ” عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از ۵ نفر کمتر…

چگونگی تنظیم صورتجلسه هیات مدیره – قاسم نجفی بابادی

هیات مدیره شرکت؛ کانون تصمیم‌گیری‌های مهم و اجرایی در شرکت می باشد و صورتجلسه هیات مدیره هر شرکت، به عنوان سند گویای مذاکرات و مصوبات، یکی از اسناد بسیار مهم شرکت، به شمار می رود و اهمیت دارد که به ترتیب تنظیم آن توجه شود. پیش از این در نوشتاری…

چگونگی تشکیل جلسات هیات مدیره و تنظیم صورتجلسه هیات مدیره در شرکت های سهامی – قاسم نجفی بابادی

تشکیل جلسات هیات مدیره اختیارات مدیر به موجب ماده ۱۰۵ قانون تجارت: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده،…

اعلام ختم تصفیه به وسیله مدیران – قاسم نجفی بابادی

  تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت،انجام معاملات جدید. هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد، نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم باقی مانده دارایی آن بین شرکاء در دو صورت امر تصفیه شرکت صورت می گیرد:…

اعلام ختم تصفیه شرکت سهامی به مرجع ثبت شرکت ها – قاسم نجفی بابادی

  به فرآیندی که طی آن یک شرکت پایان یافته و دارایی های آن میان شرکا تقسیم می شود، تصفیه گفته می شود. تصفیه شرکت سهامی مشتمل بر عملیات ذیل می باشد: _ نقد کردن دارایی شرکت منحله _ وصول مطالبات شرکت منحله _ پرداخت دیون شرکت منحله _ تقسیم…

چگونگی رویه عملی ثبت ختم تصفیه – قاسم نجفی بابادی

  رویه ثبت ختم تصفیه یکی ار مهمترین مباحث در مورد ثبت انواع شرکت های تجاری میباشد امیدواریم موسسه های ثبت شما را در این امر کمکی کرده باید همراه ما باشید ! یکی از مباحث مربوط به ثبت شرکتها، ثبت ختم تصفیه در انواع شرکت های تجارتی می باشد…

تابعیت شرکت – قاسم نجفی بابادی

  اگر تعیین تابعیت شرکت ضروری است عمدتا به دلایل ذیل است: ۱- تعیین تابعیت شرکت مشخص میکند که آیا تشکیل طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشورمتبوع صحیح بوده است یا خیر، زیرا این نکته عموما مورد قبول است که اعتبارشرکت وطرزکار وانحلال آن تابع قانون کشور…

چگونگی انجام ختم تصفیه – قاسم نجفی بابادی

  پیش از آنکه به موضوع ختم تصفیه پرداخته شود می بایست توضیحی در خصوص تصفیه شرکت ارائه شود. اصطلاحاً به فرایندی که در آن فعالیت شرکتی پاپان می پذیرد و دارایی های آن میان شرکاء تقسیم می گردد و یا به دلایلی که در ذیل به آن اشاره خواهد…