آیا در ازدواج موقت به زن نفقه تعلق می‌گیرد؟ – قاسم نجفی بابادی

نفقه عقد موقت یکی از موضوعات مهم در روابط میان زوجین پرداخت نفقه می باشد . نفقه زن در واقع میزان وجهی است که مرد از بابت هزینه های زندگی باید به همسر خود بپردازد . پرداخت نفقه زن تا حدی مهم است که قانونگذار مقررات ویژه ای را به…

نفقه در ازدواج موقت – نفقه زوجه در صیغه – نفقه زن در صیغه – قاسم نجفی بابادی

  یکی از موضوعات مهم در روابط میان زوجین پرداخت نفقه می باشد . نفقه زن در واقع میزان وجهی است که مرد از بابت هزینه های زندگی باید به همسر خود بپردازد . پرداخت نفقه زن تا حدی مهم است که قانونگذار مقررات ویژه ای را به آن اختصاص…

چگونگی مطالبه مهریه در عقد موقت – قاسم نجفی بابادی

  مهریه در عقد موقت مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و در ضمن عقد نکاح از سوی مرد به زن داده می شود. وجود مهریه در عقد ازدواج اعم از دائم یا موقت، از حقوق مسلم و متعلق به زن می باشد و بعد از خواندن…

الزام زوج به بذل مدت در عقد موقت – قاسم نجفی بابادی

  ازدواج موقت طولانی‌مدت ۹۹ ساله همانند ازدواج دائم بوده و امکان الزام زوج به بذل مدت در صورت تحقق عسر و حرج وجود دارد بنابراین دادگاه نباید به بهانه سکوت قانون قرار عدم استماع دعوا صادر کند.   رای دیوان با توجه به محتویات پرونده و قطع‌نظر از اینکه…

شرایط مهریه در ازدواج موقت – تعیین مهریه در عقد موقت – قاسم نجفی بابادی

  مُتعِه یا نکاح مُنقَطِع یا ازدواج موقت که به صیغه نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مَهریه ای معلوم، بین زن و مرد بسته می‌شود و با پایان آن رابطه زوجیت خودبه‌خود منقضی می‌شود.…

صیغه ۹۹ ساله و احکام آن در قانون – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: صیغه ۹۹ ساله, نکاح موقت, عقد موقت, نکاح متعه, متعه, این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد صیغه ۹۹ ساله چیست و چه احکامی در قانون جمهوری اسلامی دارد؟     صیغه ۹۹ ساله چیست؟ ازدواج دائم و موقت، در بسیارى از احکام و…