ضمانت در قانون تجارت – قاسم نجفی بابادی

  در قانون تجارت و بین تجار و بازرگانان و شرکت‌ها که مسئله خرید و فروش و حمل و نقل و سفارش کالا اهمیت روزافزونى دارد مسئله ضمانت از اهمّیّت بیشترى برخوردار است چرا که سرمایه‌گذارى کلان بدون پشتوانه باعث تشویش ‌‌خاطر صاحبان سهام مى‌شود به همین جهت مسئله تضمین…