درخواست سازش در دعاوی حقوقی – گزارش اصلاحی – سازش نامه – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از سایت اموزش همگانی حقوق می باشد     درخواست سازش در دعاوی حقوقی؛ از جمله قراردادها در اختلافاتی که در دعواهای مدنی مطرح می‌شود دو طرف می‌توانند درخواست کنند دادگاه دعوا را با مصالحه خاتمه دهد که سازش در حین دادرسی و رسیدگی نام دارد. نوع…