چگونگی تقسیم اموال هنگام طلاق – تنصیف دارایی زوجین – قاسم نجفی بابادی

  باتوجه به ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن در اداره دارایی خود مستقل است به این معنی که اموال چه منقول و یا غیر منقول و چه این که در زمان زوجیت به دست آمده باشد یا طرق دیگر تماما مختص به خود او است و به تنهایی می تواند…

شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی – تنصیف دارایی – قاسم نجفی بابادی

  ۱- طلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد. ۲- زوج ، خواهان طلاق باشد: یکی از…

شرط تنصیف دارایی زوج ( دریافت نصف دارایی زوج ) – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: شرط تنصیف دارایی زوج این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد     در چه صورتی زن میتواند نصف دارایی شوهر سابق خود را دریافت کند؟   شرط تنصیف دارایی زوج ✅اگر شوهر بند «الف» شرط ضمن عقد قباله ازدواج را در زمان ازدواج امضاء…