مقررات حاکم در رسیدگی به اصل ۴۹ قانون اساسی – قاسم نجفی بابادی

  پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از امور اجتناب‌ناپذیر جامعه، تعیین تکلیف نسبت به اموال به‌جامانده از وابستگان رژیم قبلی و افرادی که به هر شکلی با آن رژیم در ارتباط بودند. در این میان اولویت بر تعیین تکلیف اموال خاندان سلطنتی و خویشان و افراد نزدیک وابسته…

انواع احکام صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به اصل ۴۹ قانون اساسی – قاسم نجفی بابادی

  مقررات حاکم در رسیدگی به اصل ۴۹ قانون اساسی اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر ما ۱۳۵۸: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن…

اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر ما ۱۳۵۸ – قاسم نجفی بابادی

اصل ۴۹ قانون اساسی  اصل ۴۹ قانون اساسی اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر ما ۱۳۵۸  اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی،…

دادگاه ویژه رسیدگی به اصل ۴۹ قانون اساسی – قاسم نجفی بابادی

دادگاه ویژه رسیدگی به اصل ۴۹ قانون اساسی علت تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی دادگاه‌های ویژه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، در جهت تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و بررسی اموالی که از آنان به‌جامانده و همچنین بررسی و صدور حکم نسبت به اموال به‌جامانده…

صلاحیت دادگاه ویژه رسیدگی به اصل ۴۹ قانون اساسی – قاسم نجفی بابادی

دادگاه ویژه رسیدگی به اصل ۴۹ قانون اساسی مقررات حاکم در رسیدگی به اصل ۴۹ قانون اساسی اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر ما ۱۳۵۸: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش…

تجدیدنظر از آرای شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی – قاسم نجفی بابادی

صلاحیت دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی بر اساس این ماده، دادستان موظف است راسا نسبت به اموال و دارایی اشخاصی همچون کارمندان ساواک، فعالان تشکیلات فراماسونری، کلیه وزراء و معاونین رژیم سابق، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک های خصوصی و دولتی،…

شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی – قاسم نجفی بابادی

علت تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی دادگاه‌های ویژه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، در جهت تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و بررسی اموالی که از آنان به‌جامانده و همچنین بررسی و صدور حکم نسبت به اموال به‌جامانده از افرادی که در فرمان‌های بعدی مقام معظم…

دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی‌ – قاسم نجفی بابادی

  دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوّب ۱۳۶۳.۵.۱۷ مجلس شورای اسلامی     ماده ۱. به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی‌ ، جهت رسیدگی و ثبوت‌شرعی دعاوی مذکور در این قانون‌، در مرکز هریک از استان‌ها و یا شهرستان‌ها دادگاههایی تعیین‌می‌شود.…

دادگاه ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و اصل ۴۹ قانون اساسی – قاسم نجفی بابادی

 دادگاه ستاد اجرایی فرمان امام خمینی  ستاد اجرایی فرمان امام در اسفند ماه سال ۱۳۵۷، امام خمینی فرمانی را منتشر کرده از آن به “حکم حکومتی” یاد می‌شود و در ضمن آن، شورای انقلاب اسلامی موظف شد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌های مربوط به این…

چگونگی مصادره اموال – قاسم نجفی بابادی

  مصادره اموال در لغت  به این معنا است که فردی جریمه شود و یا مال او به واسطه جرائم مالی که انجام داده است به زور از وی گرفته شود. مصادره را می توان هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی اعمال کرد. در زمان اجرای مصادره…