نکات مهم درباره گواهی عدم سوء پیشینه برای ثبت شرکت – قاسم نجفی بابادی

بهترین زمان اخذ گواهی عدم سوء پیشینه برای ثبت شرکت چه زمانی است؟ نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که از زمانی که درخواست خود را برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه در دفاتر پلیس+۱۰ ثبت می‌کنید تا زمانی که گواهی عدم سوء پیشینه از طریق…