دپو نخاله های ساختمانی همسایه – مسئولیت های قانونی شهرداری درباره معابر عمومی چیست؟ – قاسم نجفی بابادی

نویسنده: جواد نوائیان رودسری «واقعاً اعصاب خُرد کنه … هم گرد و خاکش، هم سد معبرش … این دیگه چه وضعیه!؟» این جملات را یکی از همسایگانم بر زبان می آورد؛ می خواهد خودرواش را داخل پارکینگ آپارتمان پارک کند، اما یکی از همسایه ها، نخاله های ساختمانی اش را…