داوری چیست و چه شرایط و مزایایی دارد؟ – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی:  شرط داوری, اقسام داوری, موافقت نامه داوری, این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد   طرفین هر قرارداد منعقد شده همواره ممکن است با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و ناگزیر از مراجعه به مرجعی برای حل این اختلاف باشند. یکی از روش‌هایی که از قدیم در…