تاثیر حق حبس در پرداخت مهریه – قاسم نجفی بابادی

  مهریه یکی از حقوقی است که در جریان ازدواج برای زن به وجود می‌آید و عبارت است از مال معین یا چیزی است که جانشین مال که در عقد ازدواج بر عهده مرد قرار می­گیرد و در صورت مطالبه زن، وی (مرد) مکلف است مَهریه ­اش را بپردازد و…

حق حبس در دوران نامزدی چیست ؟ – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: ابتدای حق حبس, حق حبس, حق حبس در دوران نامزدی, حق حبس زن, حق حبس زوجه, مدت حق حبس این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد حق حبس در دوران نامزدی چیست:   ✅ازحقوقی که در قانون مدنی برای زوجه مقرر شده حق حبس…