نفقه و حق حبس زن – قاسم نجفی بابادی

  نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگى زن که شامل خانه ، اثاثیه منزل ، غذا ، لباس ، دارو و درمان از زمان عقد دایم که بر عهده زوج است . در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنى در تعریف نفقه آمده است : نفقه عبارت است از مسکن و…

حق حبس در دوران نامزدی چیست ؟ – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: ابتدای حق حبس, حق حبس, حق حبس در دوران نامزدی, حق حبس زن, حق حبس زوجه, مدت حق حبس این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد حق حبس در دوران نامزدی چیست:   ✅ازحقوقی که در قانون مدنی برای زوجه مقرر شده حق حبس…