تعارض سند رسمی با دفتر تجارتی – قاسم نجفی بابادی

  مقاله زیر در قالب یک دعوی واقعی به نویسندگی ارسلان خلعتبری می باشد جهت استفاده هم میهنان عزیز به رایگان در اختیار شما قرار می گیرد   انتقاد از احکام تعارض سندرسمی با دفتر تجارتی         این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف…