ارکان اکراه در قرارداد – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از سایت اموزش همگانی حقوق می باشد     لازم است به این مسئله بپردازیم برای اینکه اکراه بر رضایت فرد تاثیرگذار باشد، چه عناصری باید داشته باشد: الف)عنصر مادی ب)عنصر معنوی هر یک از این ارکان در ادامه به صورت مفصل توضیح داده شده است. با…

اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد اضطراری – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از سایت اموزش همگانی حقوق می باشد   در این نوشتار تصمیم داریم شما را با قرارداد اضطراری(قراردادی که بر اثر اضطرار تنظیم شده است) آشنا کنیم و به این پرسش مهم پاسخ دهیم که آیا این قرارداد دارای اعتبار حقوقی می‌باشد یا خیر. همراه ما باشید.…

تاثیر اکراه در قرارداد ( قسمت دوم ) – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از سایت اموزش همگانی حقوق می باشد   در مطلب پیشرو ادامه تاثیر اکراه بر قرارداد را با هم مرور می کنیم. در مطلب قبلی مطالب کلی را با هم مرور کردیم و در این مطلب می رویم سراغ اصل مطلب   تاثیر اکراه در قرارداد در…

تاثیر اکراه در قرارداد ( قسمت اول ) – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از سایت اموزش همگانی حقوق می باشد   اکراه در قانون‌مدنی تعریف نشده اما با توجه به شرایطی که در قانون مدنی برای اکراه مقرر شده‌است می‌توان گفت، اکراه یک فشار غیرعادی و نامشروعی است که برای وادار ساختن یک شخص برای انعقاد قرارداد،وارد می‌شود و آزادی…