اعلام ختم تصفیه به وسیله مدیران – قاسم نجفی بابادی

  تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت،انجام معاملات جدید. هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد، نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم باقی مانده دارایی آن بین شرکاء در دو صورت امر تصفیه شرکت صورت می گیرد:…

اعلام ختم تصفیه شرکت سهامی به مرجع ثبت شرکت ها – قاسم نجفی بابادی

  به فرآیندی که طی آن یک شرکت پایان یافته و دارایی های آن میان شرکا تقسیم می شود، تصفیه گفته می شود. تصفیه شرکت سهامی مشتمل بر عملیات ذیل می باشد: _ نقد کردن دارایی شرکت منحله _ وصول مطالبات شرکت منحله _ پرداخت دیون شرکت منحله _ تقسیم…

چگونگی رویه عملی ثبت ختم تصفیه – قاسم نجفی بابادی

  رویه ثبت ختم تصفیه یکی ار مهمترین مباحث در مورد ثبت انواع شرکت های تجاری میباشد امیدواریم موسسه های ثبت شما را در این امر کمکی کرده باید همراه ما باشید ! یکی از مباحث مربوط به ثبت شرکتها، ثبت ختم تصفیه در انواع شرکت های تجارتی می باشد…

تابعیت شرکت – قاسم نجفی بابادی

  اگر تعیین تابعیت شرکت ضروری است عمدتا به دلایل ذیل است: ۱- تعیین تابعیت شرکت مشخص میکند که آیا تشکیل طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشورمتبوع صحیح بوده است یا خیر، زیرا این نکته عموما مورد قبول است که اعتبارشرکت وطرزکار وانحلال آن تابع قانون کشور…

چگونگی انجام ختم تصفیه – قاسم نجفی بابادی

  پیش از آنکه به موضوع ختم تصفیه پرداخته شود می بایست توضیحی در خصوص تصفیه شرکت ارائه شود. اصطلاحاً به فرایندی که در آن فعالیت شرکتی پاپان می پذیرد و دارایی های آن میان شرکاء تقسیم می گردد و یا به دلایلی که در ذیل به آن اشاره خواهد…