بانکداری الکترونیکی و جرایم مرتبط با بانکداری الکترونیکی – قاسم نجفی بابادی

  مروزه بانک ها برای ارائه خدمات خود از وسایلی چون دستگاه های خودپرداز، تلفن، اپلیکیشن های موبایلی، تلویزیون های هوشمند، اینترنت و سایر وسایل الکترونیکی استفاده می کنند. از این رو در تعریف بانکداری الکترونیک می توان گفت، بانکداری برخط ( الکترونیکی)  عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای…