اعتراض ثالث به رای ورشکستگی – اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی – قاسم نجفی بابادی

  قانو نگذار در ماده ۵۳۶ قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده ۵۳۷ قانون مذکور، رویه قضایی نیز با…

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل – قاسم نجفی بابادی

  امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست. بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود…

اقسام اعاده اعتبار تاجر ورشکسته – قاسم نجفی بابادی

اعاده اعتبار تاجر همه افراد یا شرکت‌هایی که فعالیت‌های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، ممکن است در برهه‌ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند، به این معنا که نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند. صرف نظر از آثار و…

اعاده اعتبار از تاجر ورشکسته و شرایط آن – قاسم نجفی بابادی

  اعاده اعتبار تاجر همه افراد یا شرکت‌هایی که فعالیت‌های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، ممکن است در برهه‌ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند، به این معنا که نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند. صرف نظر از آثار…

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی اعاده اعتبار ورشکسته – قاسم نجفی بابادی

  اعاده اعتبار تاجر همه افراد یا شرکت‌هایی که فعالیت‌های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، ممکن است در برهه‌ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند، به این معنا که نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند. صرف نظر از آثار…

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی اعاده اعتبار ورشکسته – قاسم نجفی بابادی

  همه افراد یا شرکت‌هایی که فعالیت‌های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، ممکن است در برهه‌ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند، به این معنا که نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند. صرف نظر از آثار و عواقبی که…

اقسام اعاده اعتبار تاجر از تاجر ورشکسته – قاسم نجفی بابادی

اقسام اعاده اعتبار تاجر از تاجر ورشکسته همه افراد یا شرکت‌هایی که فعالیت‌های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، ممکن است در برهه‌ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند، به این معنا که نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند. صرف…

جرم در اعلام ورشکستگی – قاسم نجفی بابادی

اعلام ورشکستگی شرایط خاصی دارد و شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که جرم در اعلام ورشکستگی چه زمانی روی می دهد و تحت چه شرایطی تاجر ورشکسته مجرم قلمداد می‌شود؟ در وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا در مورد قانون تجارت مفصل بحث می شود. در این…

اعلام حکم ورشکستگی – قاسم نجفی بابادی

  قانون اعلام ورشکستگی ورشکستگی شخصیت حقوقی، از آن دست اتفاقات و نهادهای حقوقی است که غالبا برای اقتصاددانان و حقوقدانان محل مباحثات گسترده علمی، نظری و تجربی بوده است. این امر تنها محدود به ایران و نظام حقوق تجارت آن نمی‌شود، بلکه در کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای دارای نظام…

اعلان ورشکستگی شرکت و اثرات آن – قاسم نجفی بابادی

شرایط اعلان ورشکستگی شرکت ورشکستگی شرکت، وضعیتی است که به دنبال عدم توانایی شرکت در پرداخت بدهی ها و تعهدات نقدی آن بوجود می آید. این وضعیت، اگر بیش از سه روز ادامه پیدا کند مدیران شرکت، مکلف هستد با رعایت شرایطی که در این نوشتار می آید اقدام به…