دعوی اثبات شراکت – چگونه شراکت را اثبات کنیم؟ – قاسم نجفی بابادی

  شراکت قراردادی است که طی آن طرفین جهت پیشبرد منافع مشترک خود با هم همکاری خواهند داشت. یک انجمن یا بنگاه تجاری و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دوی آنها است. بنا بر تعریف قانون مدنی ایران، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق…

نمونه دادخواست مطالبه سهم الشرکه – نمونه دادخواست الزام به تحویل سهم الشرکه – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: مطالبه سهم الشرکه, سهم الشرکه در شرکت مدنی, سهم الشرکه در شرکت تجارتی, الزام به تحویل سهم الشرکه,   تعریف سهم الشرکه سهم الشرکه، عبارت است از حق و طلب مالی شریک از درآمد و فعالیتهای شرکت به نسبت سهمی که دارد. سهم الشرکه یک حق مالی است که طلبکار آن، حق…

دعوی مطالبه سهم الشرکه – الزام به تحویل سهم الشرکه – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: مطالبه سهم الشرکه, سهم الشرکه در شرکت مدنی, سهم الشرکه در شرکت تجارتی, الزام به تحویل سهم الشرکه, مقدمه با تشکیل اشاعه، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود از سود و منافع مال مشاع بهره مند خواهند شد و در این صورت این سهم به صورت حق مالی است که…