مهریه در ازدواج موقت – قاسم نجفی بابادی

  در بدو امر در هر دو شکل ازدواج یک خطبه عقد یا صیغه عقد جاری می شود. احکام صیغه به صورت کلی در هر دو مورد صدق می کند، مانند اینکه زن و مرد باید هر دو رضایت کامل از جاری شدن صیغه عقد موقت یا صیغه عقد دانم…

نفقه در ازدواج موقت – قاسم نجفی بابادی

  در بدو امر در هر دو شکل ازدواج یک خطبه عقد یا صیغه عقد جاری می شود. احکام صیغه به صورت کلی در هر دو مورد صدق می کند، مانند اینکه زن و مرد باید هر دو رضایت کامل از جاری شدن صیغه عقد موقت یا صیغه عقد دانم…

آیا یارانه نقدی جزئی از نفقه زوجه است؟ – قاسم نجفی بابادی

    یارانه نقدی جزئی از نفقه زوجه بر اساس قانون سرپرست خانوار در حالت عادی همسر خانواده [یعنی زوج ] بوده و علی الحساب مبلغ واریزی نیز به حساب وی واریز می شود . حال باتوجه به اینکه برخی همسران به دلائل مختلف از جمله اختلافات خانوادگی در مفارقت از…

ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران – صیغه موقت – قاسم نجفی بابادی

  در بدو امر در هر دو شکل ازدواج یک خطبه عقد یا صیغه عقد جاری می شود. احکام صیغه به صورت کلی در هر دو مورد صدق می کند، مانند اینکه زن و مرد باید هر دو رضایت کامل از جاری شدن صیغه عقد موقت یا صیغه عقد دانم…

آیا در ازدواج موقت به زن نفقه تعلق می‌گیرد؟ – قاسم نجفی بابادی

نفقه عقد موقت یکی از موضوعات مهم در روابط میان زوجین پرداخت نفقه می باشد . نفقه زن در واقع میزان وجهی است که مرد از بابت هزینه های زندگی باید به همسر خود بپردازد . پرداخت نفقه زن تا حدی مهم است که قانونگذار مقررات ویژه ای را به…

نفقه در ازدواج موقت – نفقه زوجه در صیغه – نفقه زن در صیغه – قاسم نجفی بابادی

  یکی از موضوعات مهم در روابط میان زوجین پرداخت نفقه می باشد . نفقه زن در واقع میزان وجهی است که مرد از بابت هزینه های زندگی باید به همسر خود بپردازد . پرداخت نفقه زن تا حدی مهم است که قانونگذار مقررات ویژه ای را به آن اختصاص…

چگونگی مطالبه مهریه در عقد موقت – قاسم نجفی بابادی

  مهریه در عقد موقت مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و در ضمن عقد نکاح از سوی مرد به زن داده می شود. وجود مهریه در عقد ازدواج اعم از دائم یا موقت، از حقوق مسلم و متعلق به زن می باشد و بعد از خواندن…

چگونگی مطالبه نفقه از ارث شوهر فوت شده – قاسم نجفی بابادی

مطالبه نفقه از ارث شوهر زمانی که مردی فوت می کند ارث وی بین وراث متوفی تقسیم می گردد. یعنی اگر متوفی دارای فرزند باشد، ارثی که به همسر متوفی می رسد یک هشتم می باشد و اگر متوفی فرزندی نداشته باشد، ارث زن از شوهرش یک چهارم است. اما…

نحوه مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر – قاسم نجفی بابادی

برگرفته از سایت بنیاد وکلا تحریر سها اگهی   از جمله مهم ترین تکالیفی که در روابط خانوادگی وجود دارد، الزام به انفاق از سوی پدر می باشد و وی موظف است نفقه زن و نفقه فرزندان خود را بپردازد. البته گاهی زوجین از هم طلاق می گیرند که در…

مواردی که مردان می‌توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند – قاسم نجفی بابادی

عدم پرداخت نفقه در قوانین مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده است تا از طریق آن، مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نیز به آنان اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند.…