دادسرای پولی و بانکی – وکیل جرایم پولی و بانکی – قاسم نجفی بابادی

  جرایم پولی و بانکی از جمله جرایم اقتصادی محسوب شده که به طور مشخص با اموری در ارتباط است که به پول مربوط می شود که پولشویی یکی از مهم ترین جرایم در این حوزه می باشد. اما در بیان مصادیق جرایم پولی و بانکی می توان به جرایم…

خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه بانک‌ها و مقایسه آن با خسارت مذکور در مواد ۷۱۹ تا ۷۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی – قاسم نجفی بابادی

  ممکن است در بدو امر این تصور پیش آید که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها و خسار مذکور در ماده ۷۱۹ هر دو خسارت ناشی از تأخیر تعهد هستند، چگونه شورای نگهبان یکی را مشروع و دیگری را غیر مشروع اعلام نموده است. با کمی دقت و تفحص…

جرایم ارزی وارد کنندگان کالا – قاسم نجفی بابادی

  برسی جرایم ارزی واردکنندگان کالا بر اساس ماده ۴ قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ و بند ۲ ماده ۸۵  قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹، اجازه  انتقال ارز به خارج از کشور برای واردات کالا در حیطه اختیارات بانک مرکزی بوده و واردکنندگان…

خسارت مطالبه شده بانک – قاسم نجفی بابادی

  بانک و بانکداری مدت زمان زیادی که در میان جوامع انسانی جای خود را پیدا کرده است. در آستانه پیروزی انقلاب، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده بود به طوری که اغلب بانک‌های خصوصی در وضعیتی قرار گرفتند که به‌رغم کمک‌های بانک مرکزی قادر به…

چگونگی شکایت از بانک ها و موسسات اعتباری – نحوی شکایت از بانک ها – قاسم نجفی بابادی

  بر اساس فرمول جدید شکایت از بانک ها و موسسات اعتباری، مشتری درکمتراز ۶۰ روزکاری به نتیجه اعتراض شکایت خود خواهد رسید. بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی روش شکایت مشتریان از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را اصلاح نموذ. از این پس مشتری، اعتراض خود را به خود بانک متخلف…

  وکیل بانکی – وکیل دعاوی بانکی – قاسم نجفی بابادی

  عموما به محض استفاده از الفاظ داد و ستد به صورت ناخود آگاه معطوف به شکل یا کلمه پول می شویم. به درستی پول عنصر اصلی مبادلات تجاری تلقی شده و با وجود آن امور مرتبط با داد و ستد نیز تسهیل گردیده است. امروزه به دلیل وجود فضای…

جرایم علیه امنیت اقتصادی کشور و بررسی جرایم ارزی – قاسم نجفی بابادی

  بررسی جرایم ارزی با تکیه بر جرم علیه امنیت اقتصادی کشور  بررسی جرایم ارزی با تکیه بر جرم علیه امنیت اقتصادی کشور واژه ارز در لغت به معنای قیمت، بها و نرخ بوده که این واژه در بانکداری بین المللی به صورت ارز خارجی و به معنای پول خارجی…

وکیل وام های بانکی – وکیل بانکی – وکیل دعاوی بانکی – قاسم نجفی بابادی

  قراردادهای وام بانکی را دقیق بخوانید وکیل وام بانکی وام های بانکی بیشتر مردم تصور می‌کنند که اگر قسط بانکی خود را ندهند، بانک‌ها نمی‌توانند به راحتی از حساب آنها در بانک‌های دیگر برداشت نمایند. برداشتی کاملا اشتباه چرا که متن قراردادهای وام بانکی به صراحت این اجازه را…