میزان ارز مجاز همراه مسافر – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: ارز مجاز مسافرتی, ارز مجاز همراه مسافر, قیمت ارز مسافرتی  این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد میزان ارز مجاز همراه مسافر   گمرک ایران اعلام کرد ورود و خروج ارز به صورت نقد و یا اسناد بانکی و یا اوراق بهادار بی‌نام (اوراق…