نمونه دادنامه دعوای ابطال آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت – قاسم نجفی بابادی

  دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما در مواردی، اعتبار اسناد مالکیت خدشه دار شده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می شود. از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه می کند، می توان به…

دادگاه صالح به رسیدگی و اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت – قاسم نجفی بابادی

دادگاه رسیدگی ماده ۱۴۷ قانون ثبت دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما در مواردی، اعتبار اسناد مالکیت خدشه دار شده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می شود. از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه…

ابطال سند صادره از طریق ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت بعد از اتمام مهلت قانونی – قاسم نجفی بابادی

ابطال سند ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما در مواردی، اعتبار اسناد مالکیت خدشه دار شده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می شود. از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار…

دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت – قاسم نجفی بابادی

ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما در مواردی، اعتبار اسناد مالکیت خدشه دار شده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می شود. از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه می…

ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه – قاسم نجفی بابادی

  ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه صورت می پذیرد، عبارت است از: الف- ابطال سند مالکیت به حکم قانون در مواردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وضع قوانینی مکلف خواهد بود طبق درخواست مراجع قانونی…

چگونگی ابطال سند رهنی – قاسم نجفی بابادی

  سند رهنی یک سند رسمی محسوب می شود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه ی بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می دهد. چنان چه سند رهنی به صورت قانونی تنظیم نشده…

اعلام بطلان معامله – قاسم نجفی بابادی

  اعلام بطلان معامله، برای هر یک از طرفین قرارداد، امکان‌پذیر است. افراد بر اساس درک صحیحی که از موقعیت و وضعیت مالی خود دارند، جهت تامین نیازهای مالی خود، اقدام به انجام معامله می کنند و بر همین اساس، باید برای معامله ای که می خواهند با توافق و…

ابطال سند مالکیت – تقاضای ابطال اسناد عادی و رسمی مالکیت اراضی و املاک – ابطال املاک – وکیل ابطال قرارداد – قاسم نجفی بابادی

ابطال سند مالکیت تقاضای ابطال اسناد عادی و رسمی یکی دیگر از موضوعاتی است که ذهن همگان را مشغول کرده است. بر خلاف تصور عموم هنگامی که سخن از سند به میان می آید ناخودآگاه سند مالکیت ملک و یا خودرو به ذهن همگان متبادر می گردد. در حالیکه سند…

دعوای بطلان معامله و ابطال سند رسمی – تکلیف دادگاه در دعوای بطلان معامله و ابطال سند رسمی و اعلام بی اعتباری آن به ثبت اسناد و املاک مربوطه (نظریه مشورتی ۳۶۲۵) – قاسم نجفی بابادی

  تکلیف دادگاه در دعوای بطلان معامله و ابطال سند رسمی و اعلام بی اعتباری آن به ثبت اسناد و املاک مربوطه (نظریه مشورتی ۳۶۲۵) مدیر سایت ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ نظریات مشورتی دادرسی مدنی ۲ نظرها ۳,۳۹۶ بازدید ابطال سند رسمی دعوای بطلان بیع و ابطال سند رسمی دادگاه در صورت احراز…

دادنامه دعوای ابطال فسخ پیمان و ابطال ضمانتنامه ها – قاسم نجفی بابادی

  به تاریخ : بیست ونهم فروردین ماه ۱۳۷۱ کلاسه پرونده ۶۶/۱۴۵و۶۸/۲۲و۶۸/۲۳ و۶۸/۲۴و۶۸/۴۷۶ مرجع رسیدگی : شعبه ۱۹دادگاه حقوقی یک تهران . خواهان دعوی اصلی موضوع پرونده کلاسه ۶۶/۱۴۵: شرکت سهامی خاص گ… با وکالت آقای ا….. به نشانی ت….. خواندگان دعوی اصلی موضوع پرونده کلاسه ۶۶/۱۴۵:۱- وزارت راه و…