دادگاه صالح ابطال سند رهنی – قاسم نجفی بابادی

دادگاه ابطال سند رهنی سند رهنی یک سند رسمی محسوب می شود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه ی بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می دهد. چنان چه سند رهنی به صورت…

موارد ابطال سند رهنی – قاسم نجفی بابادی

  سند رهنی یک سند رسمی محسوب می شود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه ی بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می دهد. چنان چه سند رهنی به صورت قانونی تنظیم نشده…

چگونگی ابطال سند رهنی – قاسم نجفی بابادی

  سند رهنی یک سند رسمی محسوب می شود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه ی بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می دهد. چنان چه سند رهنی به صورت قانونی تنظیم نشده…

شرط و شروط های لازم در قرارداد رهن – قاسم نجفی بابادی

  اگر این شرایط را رعایت کنید، می‌توانید یک قرارداد رهن بی‌عیب و نقص ببندید! ازآنجا که قرارداد رهن نسبت به رهن­‌گیرنده جایز است؛ یعنی می­‌تواند هر وقت بخواهد قرارداد را به‌هم ‌بزند، می ‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده…

بهترین روش معامله ملک در رهن بانک – قاسم نجفی بابادی

  برای خرید و فروش ملکی که در رهن بانک قرار دارد، راه‌های مختلفی وجود دارد اما مطمئن‌ترین روش از نگاه کارشناسان بانکی، تغییر نام تسهیلات به نام خریدار جدید و به دنبال آن انتقال قانونی سند است. فروش مالِ غیر، غیر قانونی است و بر همین اساس خرید و…