تنظیم نمونه جامع قرارداد مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی

قرارداد مشارکت در ساخت یک تیپ قراردادی می باشد برای کسانی که دارای ملک قدیمی بوده و یا یک زمینی دارند و آن را در اختیار افرادی با تجربه در زمینه ساخت و ساز که البته سرمایه کافی جهت احداث آپارتمان را دارد می گذارند تا تعداد مشخصی آپارتمان بسازد…

صورتجلسه تحویل ملک به مستاجر – قاسم نجفی بابادی

  زمانی که قرارداد اجاره که منعقد می گردد تازه دردسر اصلی شروع می شود. دغدغه همه مالکین این است که ملک را به همان نحوی که به مستاجر تحویل می دهند در انتهای قرارداد و هنگام تخلیه، به همان نحو هم تحویل بگیرند. برای این کار عرف این است…

نمونه جامع قرارداد اجاره املاک مسکونی – قاسم نجفی بابادی

قرارداد اجاره املاک متأسفانه بسیاری از ما فکر می‌کنیم بستن قرارداد اجاره کاری آسان است و نیاز به دانش خاصی ندارد؛ اما این فکر اشتباه است. هر کاری متخصص خود را دارد و بهتر است برای انجام درست و صحیح آن از متخصصان کمک گرفته شود. نگارنده با تجربه سال…