مراحل درخواست ثبت‌ قانونی ازدواج زن‌ ایرانی و مرد‌ بیگانه – قاسم نجفی بابادی

  ازدواج با اتباع بیگانه (اتباع خارجی) موضوعی است که در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری قرارگرفته است و مانند بسیاری از موضوعات دیگر قانون گذار قوانین و مقرراتی برای آن وضع کرده است.در این مبحث به قوانین و مقرراتى اشاره خواهیم کرد که به موجب آن بانوان ایرانى…

اماره فراش و نفی ولد – قاسم نجفی بابادی

فرزندی که از رابطه زوجیت زن و مرد حاصل می شود، ملحق به شوهر است. اما گاهی ممکن است شکی در رابطه زوجیت به وجود بیاید  و شوهر احساس کند که فرزند متعلق به او نیست. در این حالت با استفاده از قاعده اماره فراش می توان ثابت کرد که…

تاثیر لعان بر ازدواج موقت – قاسم نجفی بابادی

  واژه لعان یا ملاعنه در فقه و حقوق به مواردی گفته می شود که زوج و زوجه با اعمال شرایط خاصی و مشخص شده ای یکدیگر را لعنت می کنند. زمانی که این چنین مراسمی به پایان می‌رسد، زن و شوهر باید از هم جدا شوند و حق ندارند…

تاثیر لعان در مهریه – قاسم نجفی بابادی

  واژه لعان یا ملاعنه در فقه و حقوق به مواردی گفته می شود که زوج و زوجه با اعمال شرایط خاصی و مشخص شده ای یکدیگر را لعنت می کنند. زمانی که این چنین مراسمی به پایان می‌رسد، زن و شوهر باید از هم جدا شوند و حق ندارند…

چگونگی انجام لعان بر اساس شرع و قانون – قاسم نجفی بابادی

  واژه لعان یا ملاعنه در فقه و حقوق به مواردی گفته می شود که زوج و زوجه با اعمال شرایط خاصی و مشخص شده ای یکدیگر را لعنت می کنند. زمانی که این چنین مراسمی به پایان می‌رسد، زن و شوهر باید از هم جدا شوند و حق ندارند…

قاعده فراش در قانون مدنی – قاسم نجفی بابادی

فرزندی که از رابطه زوجیت زن و مرد حاصل می شود، ملحق به شوهر است. اما گاهی ممکن است شکی در رابطه زوجیت به وجود بیاید  و شوهر احساس کند که فرزند متعلق به او نیست. در این حالت با استفاده از قاعده اماره فراش می توان ثابت کرد که…

شرایط ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجی در صورت تفاوت در دین – قاسم نجفی بابادی

ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجی در صورت تفاوت در دین ازدواج با اتباع بیگانه (اتباع خارجی) موضوعی است که در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری قرارگرفته است و مانند بسیاری از موضوعات دیگر قانون گذار قوانین و مقرراتی برای آن وضع کرده است.در این مبحث به قوانین و…

ارتداد چیست؟ – مرتد کیست؟ – قاسم نجفی بابادی

   «ارتداد» در حقوق و حتی در فرهنگ عامه، از جمله واژگانی است که اغلب مردم آن را شنیده‌اند. بسیاری از ما واژه‌ی «مرتد» را بارها شنیده‌ایم؛ ولی اغلب به‌درستی نمی‌دانیم مرتد چه کسی است و بر چه بنیان یا ادله‌ای می‌توان فردی را مرتد به‌شمار آورد. ازاین‌رو، آشنایی با…

لعان چیست؟ – لعان در قانون مدنی – قاسم نجفی بابادی

  واژه لعان یا ملاعنه در فقه و حقوق به مواردی گفته می شود که زوج و زوجه با اعمال شرایط خاصی و مشخص شده ای یکدیگر را لعنت می کنند. زمانی که این چنین مراسمی به پایان می‌رسد، زن و شوهر باید از هم جدا شوند و حق ندارند…

اماره فراش در قانون مدنی – قاسم نجفی بابادی

  فرزندی که از رابطه زوجیت زن و مرد حاصل می شود، ملحق به شوهر است. اما گاهی ممکن است شکی در رابطه زوجیت به وجود بیاید  و شوهر احساس کند که فرزند متعلق به او نیست. در این حالت با استفاده از قاعده اماره فراش می توان ثابت کرد…