دادگاه صالح رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان – دادگاه اطفال و نوجوانان – قاسم نجفی بابادی

دادگاه اطفال و نوجوانان جرایمی که اطفال و نوجوانان در سن ۹ تا ۱۸ سال تمام شمسی مرتکب می‌شوند، به‌طور کامل در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه‌ی قضاییِ شهرستان یا مرکز استان، در یک یا چند شعبه تشکیل می شود که ریاست آن در…

تاثیر سن و سال افراد در مجازات قتل چیست؟ – قاسم نجفی بابادی

  قتل از جرایم مهم و دارای مجازات شدید است و زمانی‌که کودکی به ‌عنوان یکی از طرفین جرم یعنی قاتل یا مقتول در آن وارد می‌شود، اهمیت آن دوچندان می‌گردد. کودکی دوران معصومیت و دور بودن از گناه و مؤاخذه است. هیچ‌کس رفتارهای یک کودک را مانند یک فرد…

چگونگی برخورد با جرایم کودکان و نوجوانان – قاسم نجفی بابادی

  قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان مقررات خاص و ویژه‌ای همچون در نظر گرفتن مرجع خاص برای رسیدگی به جرائم آنان با رعایت تشریفات مقرر وضع کرده است. به گزارش میزان، در مورد اطفال بزهکار همواره این عقیده وجود داشته است که، آن‌ها بدلیل عدم…

سو استفاده از افراد غیر بالغ برای ارتکاب جرم – وسیله قرادادن کودکان برای ارتکاب جرم – قاسم نجفی بابادی

  نکته مهم دراین خصوص بدینگونه است که ارتکاب جرم به دو صورت امکان دارد: ۱- اگر ارتکاب جرم توسط آن شخص بالغ انجام شده و از غیر بالغ سوء استفاده نموده، شخص بالغ به حداکثر مجازات آن جرم محکوم می شود ولی نابالغ مبری است   اما اگر فعل…

چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان – قاسم نجفی بابادی

  جرایمی که اطفال و نوجوانان در سن ۹ تا ۱۸ سال تمام شمسی مرتکب می‌شوند، به‌طور کامل در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه‌ی قضاییِ شهرستان یا مرکز استان، در یک یا چند شعبه تشکیل می شود که ریاست آن در شهرستان ‌های غیر…

چگونگی مطالبه دیه – قاسم نجفی بابادی

  قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۴، مجازات های اصلی را به چهار دسته تقسیم کرده است که یکی از آن چهار مجازات اصلی دیه است. اگر می خواهید بدانید که دیه چیست، دیه کامل انسان در سال ۹۹ چقدر است و شرایط مطالبه دیه به چه صورت است، تا…

دعوی رفع مزاحمت از ملک – قاسم نجفی بابادی

 مزاحمت در لغت به معنی اذیت کردن و تنگ گرفتن بر کسی می باشد  و دعوی مزاحمت از جمله دعاوی تصرف می باشد و در اصطلاح قوانین، دعاوی تصرف دعاوی هستند که در آن بواسطه اقدامی، استفاده متصرف از مال، غیر ممکن یا محدود می گردد. معنای عرفی دعوی مزاحمت…

چگونگی رفع ممانعت از حق – قاسم نجفی بابادی

در قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین در نظامنامه مربوط به تشریح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۰۹ ، دعوی ممانعت از حق از اقسام دعاوی تصرف شمرده شده است. نباید از عبارت حق انتفاع و حق ارتفاق که در تعریف دعوی ممانعت از حق آمده تصور کرد که…

مرور زمان شکایت در جرم تصرف عدوانی – قاسم نجفی بابادی

مرور زمان شکایت از تصرف عدوانی مرور زمان شکایت کیفری اگر متضرر از جرم در جرایم تعزیری قابل گذشت، ظرف مدت یک سال از تاریخ مطلع شدن از وقوع جرم اقدام به طرح شکایت نکند، مطابق قانون مجازات اسلامی حق طرح شکایت او ساقط خواهد شد. جرم تصرف عدوانی نیز…

چگونگی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم – قاسم نجفی بابادی

  هرگاه جرمی اتفاق می افتد، در اثر ارتکاب این جرم، ممکن است خساراتی اعم از مادی یا معنوی متوجه شاکی گردد و قانونگذار این حق را به وی داده است تا خسارات خود را مطالبه نماید اما مطالبه خسارات ناشی از جرم، دارای سلسله مراتبی می باشد که می…