پس گرفتن خودرو از همسر – قاسم نجفی بابادی

برگرفته از سایت: mehrilawfirm.com   پس گرفتن خودرو از همسر گاهی اوقات افراد هنگام ازدواج یا پس از آن تصمیم می‌گیرند تا خودروای را به نام همسرشان کنند. برخی از مواقع ممکن است اختلافات زناشویی رخ دهد و مسئله طلاق پیش بیاید و موضوع پس گرفتن خودرو منتقل شده به…

پس گرفتن ماشین توسط مرد پس از انتقال به همسر – قاسم نجفی بابادی

برگرفته از سایت: mehrilawfirm.com   گاهی اوقات افراد هنگام ازدواج یا پس از آن تصمیم می‌گیرند تا خودروای را به نام همسرشان کنند. برخی از مواقع ممکن است اختلافات زناشویی رخ دهد و مسئله طلاق پیش بیاید و موضوع پس گرفتن خودرو منتقل شده به همسر مطرح شود، حال جای…

خرید خودرو به نام همسر برای پرداخت مهریه – قاسم نجفی بابادی

برگرفته از سایت: mehrilawfirm.com   گاهی اوقات افراد هنگام ازدواج یا پس از آن تصمیم می‌گیرند تا خودروای را به نام همسرشان کنند. برخی از مواقع ممکن است اختلافات زناشویی رخ دهد و مسئله طلاق پیش بیاید و موضوع پس گرفتن خودرو منتقل شده به همسر مطرح شود، حال جای…

چگونگی پس گرفتن خودرو که به نام همسرم زده ام – قاسم نجفی بابادی

برگرفته از سایت: mehrilawfirm.com     گاهی اوقات افراد هنگام ازدواج یا پس از آن تصمیم می‌گیرند تا خودروای را به نام همسرشان کنند. برخی از مواقع ممکن است اختلافات زناشویی رخ دهد و مسئله طلاق پیش بیاید و موضوع پس گرفتن خودرو منتقل شده به همسر مطرح شود، حال…

پس گرفتن ملک توسط مرد پس از انتقال به همسر – قاسم نجفی بابادی

برگرفته از سایت: mehrilawfirm.com   گاهی اوقات افراد هنگام ازدواج یا پس از آن تصمیم می‌گیرند تا ملک مسکونی را به نام همسرشان کنند. برخی از مواقع ممکن است اختلافات زناشویی رخ دهد و مسئله طلاق پیش بیاید و موضوع پس گرفتن ملک منتقل شده به همسر مطرح شود، حال…

چگونگی پس گرفتن خانه ای که به نام همسرم زده ام – قاسم نجفی بابادی

برگرفته از سایت: mehrilawfirm.com   گاهی اوقات افراد هنگام ازدواج یا پس از آن تصمیم می‌گیرند تا ملک مسکونی را به نام همسرشان کنند. برخی از مواقع ممکن است اختلافات زناشویی رخ دهد و مسئله طلاق پیش بیاید و موضوع پس گرفتن ملک منتقل شده به همسر مطرح شود، حال…

خرید آپارتمان به نام همسر برای پرداخت مهریه – قاسم نجفی بابادی

برگرفته از سایت: mehrilawfirm.com   گاهی اوقات افراد هنگام ازدواج یا پس از آن تصمیم می‌گیرند تا ملک مسکونی را به نام همسرشان کنند. برخی از مواقع ممکن است اختلافات زناشویی رخ دهد و مسئله طلاق پیش بیاید و موضوع پس گرفتن ملک منتقل شده به همسر مطرح شود، حال…

پس گرفتن ملک از همسر – قاسم نجفی بابادی

برگرفته از سایت: mehrilawfirm.com   گاهی اوقات افراد هنگام ازدواج یا پس از آن تصمیم می‌گیرند تا ملک مسکونی را به نام همسرشان کنند. برخی از مواقع ممکن است اختلافات زناشویی رخ دهد و مسئله طلاق پیش بیاید و موضوع پس گرفتن ملک منتقل شده به همسر مطرح شود، حال…

اشخاص محجور چگونه باید شکایت کنند؟ – قاسم نجفی بابادی

برگرفته از سایت بنیاد وکلا تحریر سها اگهی   در جرایم قابل گذشت، شروع شکایت و یا توقف آن منوط به طرح شکایت از سوی شاکی است. از آنجا که شکایت برای اعمال حقی به نام حق دادخواهی صورت میپذیرد، صاحب حق برای اینکه بتواند آن را اعمال کند باید…

قوانین پارکینگ مزاحم – قاسم نجفی بابادی

پارکینگ مزاحم امروزه ساکنین بسیاری از آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی که هر یک خودرویی برای خود دارند و در هنگام خرید یا اجاره واحد‌های مسکونی به مطرح کردن مسئله پارکینگ اقدام‌ می‌کنند. پارکینگ امروزه به ویژه در شهر‌های بزرگ از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخودار است. پارکینگ‌های آپارتمان‌ها از قوانین خاص خود…