حد نصاب تصمیمات مجامع در شرکت با مسئولیت محدود – نصاب تصمیمات در شرکت با مسئولیت محدود – قاسم نجفی بابادی

حد نصاب تصمیمات مجامع در شرکت با مسئولیت محدود تعریف شرکت بامسئولیت محدود ماده ۹۴ قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است : ” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون…

مواردی که صاحبان سهام حق رای در جلسات مجامع عمومی را ندارند – قاسم نجفی بابادی

  به موجب ماده ۷۵ لایحه قانون تجارت، تمامی سهامداران در مجمع عمومی موسس حق رای دارند و اصولاَ هر سهم یک رای دارد اما در مجامع عمومی عادی و فوق العاده می توان در اساسنامه پیش بینی نمود، هر ده یا بیست سهم یک حق رای دارد یا حق…

موارد ثبت اجباری تصمیمات مجمع عمومی – قاسم نجفی بابادی

ثبت اجباری تصمیمات مجمع عمومی بنا به تجویز ماده ۱۰۶ در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد. ۱- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان ۲- تصویب ترازنامه ۳-کاهش یا افزایش…

چگونگی دعوت و شرایط تشکیل جلسات مجمع عمومی – قاسم نجفی بابادی

تشکیل جلسات مجمع عمومی چگونگی دعوت و شرایط تشکیل جلسات مجمع عمومی مواد ۹۷ لغایت ۱۰۶ قانون تجارت نحوه دعوت و ترتیب جلسات مجامع عمومی را به شرح ذیل تقویم نموده است : ۱-در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه…

انواع مجمع عمومی در کلیه شرکت های تجاری – قاسم نجفی بابادی

مجمع عمومی شرکت ها مجمع عمومی شرکت چیست؟ شرکت‌های تجاری از اجزا و ارکانی تشکیل شده‌اند که هر کدام از این اجزا، وظایف و کارکرد خاص خود را دارند. یکی از این ارکان، مجمع عمومی شرکت است. منظور از مجمع عمومی شرکت ، جلسه‌ای است که با حضور تمام یا…

انواع مجامع عمومی در شرکتهای سهامی – قاسم نجفی بابادی

  شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و هریک از صاحبان سهام درقبال تعهدات شرکت تنها به اندازه مبلغ اسمی سهام خود دارای مسئولیت می باشند.   شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم می شوند: – شرکت های سهامی عام که مؤسسین آنها…

منع افزایش تعهد شرکا در شرکت سهامی – منع افزایش سهم الشرکه شریک شرکت سهامی – قاسم نجفی بابادی

افزایش سهم الشرکه شریک به طور کلی مجامع عمومی شرکت سهامی عبارتند از : ۱- مجمع عمومی موسس ۲- مجمع عمومی عادی ۳- مجمع عمومی فوق العاده حدود صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی، کلیه امور شرکت به جز موارد استثنا شده در قانون تجارت را دربرمی گیرد. مصادیق مفهوم…

اعلام ختم تصفیه به وسیله مدیران – قاسم نجفی بابادی

  تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت،انجام معاملات جدید. هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد، نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم باقی مانده دارایی آن بین شرکاء در دو صورت امر تصفیه شرکت صورت می گیرد:…

اعلام ختم تصفیه شرکت سهامی به مرجع ثبت شرکت ها – قاسم نجفی بابادی

  به فرآیندی که طی آن یک شرکت پایان یافته و دارایی های آن میان شرکا تقسیم می شود، تصفیه گفته می شود. تصفیه شرکت سهامی مشتمل بر عملیات ذیل می باشد: _ نقد کردن دارایی شرکت منحله _ وصول مطالبات شرکت منحله _ پرداخت دیون شرکت منحله _ تقسیم…

چگونگی رویه عملی ثبت ختم تصفیه – قاسم نجفی بابادی

  رویه ثبت ختم تصفیه یکی ار مهمترین مباحث در مورد ثبت انواع شرکت های تجاری میباشد امیدواریم موسسه های ثبت شما را در این امر کمکی کرده باید همراه ما باشید ! یکی از مباحث مربوط به ثبت شرکتها، ثبت ختم تصفیه در انواع شرکت های تجارتی می باشد…