مطالبه افت قیمت خودرو در تصادفات – قاسم نجفی بابادی

افت قیمت خودرو در تصادف در تصادفات بین دو وسیله نقلیه علاوه بر خسارات مالی و قابل لمس بر خودرو، افت قیمت خودرو می باشد. در عرف جامعه ما خودرویی که بدنه آن سالم است اما ممکن است از لحاظ موتوری کمی معیوب باشد نسبت به خودروی تصادفی از مقبولیت…

اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟ – فوت صاحب چک قبل از تادیه وجه آن – قاسم نجفی بابادی

اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟   ✅هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده…

مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه و مصادیق آن – قاسم نجفی بابادی

چکیده: یکی از وظایف دولت، پرداخت دیه در مواردی است که به دلایل مختلف، قاتل شناسایی نشده یا پس از شناسایی، متواری شده است و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد. همچنین هر گاه قتل در شرایط، زمان و مکان خاص اتفاق افتد علاوه بر اصل دیه، یک سوم…

نمونه دادخواست الزام به تحویل مورد معامله – قاسم نجفی بابادی

مقدمه باتوجه به ماده ۳۶۲ قانون مدنی: “به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود”. اما یکی از مشکلاتی که در معاملات به طور معمول به آن بر میخوریم، امتناع فروشنده از تحویل بیع به خریدار است. این امر به خصوص در زمان بین انجام…

الزام به تحویل ملک – قاسم نجفی بابادی

مقدمه بسیار اتفاق افتاده که فروشنده ای خانه یا زمین خود را فروخته و علیرغم اینکه تعهد نموده مبیع را در اجل معینی تحویل و تسلیم خریدار نماید ، از این تکلیف سر باز زده و خریدار را با مشکلات جدی مواجه میسازد. این امر علی الخصوص در مواقعی که…

دانلود فرم معرفی اموال برای اعسار از پرداخت محکوم به – قاسم نجفی بابادی

اعسار فرم معرفی اموال برگه ای است که فردی که محکوم به پرداخت وجهی شده ولی با ادعای اینکه معسر است و قادر به پرداخت یکجای مبلغ محکوم شده نیست به همراه دادخواست اعسار و استشهادیه معرفی ۲ شاهد باید تکمیل نماید و به دادگاهی که در انجا محکوم گردیده…

نمونه دادخواست اثبات مالکیت ملک – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اثبات مالکیت, اثبات مالکیت املاک بدون سند, اثبات مالکیت مشاعی, وکیل اثبات مالکیت, دادخواست اثبات مالکیت,   تعریف  دعوی اثبات مالکیت عنوان دعوی است که خواهان یا مدعی در مقام اثبات مالکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق…

دعوی اثبات مالکیت – قاسم نجفی بابادی

تعریف دعوی اثبات مالکیت عنوان دعوی است که خواهان یا مدعی در مقام اثبات مالکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق مالی یا غیر مالی مورد ادعای خویش بر می آید. طبق نظر برخی از محاکم عالی، مفهوم…

اقاله و شرایط آن – قاسم نجفی بابادی

تعریف اقاله اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح، عقدی به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است. در…

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه – قاسم نجفی بابادی

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه   تعریف بنابر ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، تهیه لوازم زندگی از موارد نفقه و بر ضمه شوهر است. اما در کشور ما نه بر اساس قانون بلکه بر طبق رسوم و سنت های قدیمی، تهیه بخشی یا همه لوازم زندگی جزو وظایف خانواده دختر شناخته می…