خلاف قانون بودن عوارض بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰ – ( کمیسیون ماده صد ) – قاسم نجفی بابادی

  خلاف قانون بودن عوارض بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰     کمیسیون ماده صد شهرداری ❇️ به علت محدودیت و حصر صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات ساختمانی است که گفته می شود عوارض بعد از کمیسیون خلاف قانون است زیرا تنها مرجع رسیدگی و مقابله با…

صدور پروانه ساختمانی در مورد املاک دارای کاربری فضای سبز – قاسم نجفی بابادی

  ❇️ دادنامه در خصوص صدورپروانه ساختمانی در مورد املاک دارای کاربری فضای سبز     ? صدورپروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری است و نیازی به موافقت مراجع دیگر ندارد قرار داشتن ملک در طرح فضای سبز نیز مانع از بهره مندی مالک و صدور پروانه ساختمانی تا زمان…

خسارات ناشی از بطلان بیع ( خسارات ناشی از مستحقٌ‌للغیر بودن مبیع‌ ) – قاسم نجفی بابادی

  ⚖️چکیده: خسارات ناشی از بطلان بیع (‌از جمله ناشی از مستحقٌ‌للغیر بودن مبیع‌) شامل افزایش قیمت مورد معامله، پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج دلالی تنظیم سند رسمی و امثال آن.   تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ شماره…

تقسیط مهریه بصورت پرداخت هر چهار ماه یک سکه – قاسم نجفی بابادی

  دادگاه ها مهریه را بصورت پرداخت هر چهار ماه یک سکه تقسیط می کنند     ♦️ اگر برای دادگاه محرز شود که محکوم علیه (خواهان دعوای اعسار) توان پرداخت مهریه را در قالب هر ۴ ماه یک سکه بهار آزادی دارد، اشکالی بر آن مترتب نیست و دادگاه…

اعتبار امر قضاوت شده در دعوای طلاق به سبب عسر و حرج – قاسم نجفی بابادی

    ? دادنامه کاربردی با موضوع اعتبار امر قضاوت شده در دعوای طلاق به سبب عسر و حرج   تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۵/۱۴ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۲۲۴۵۰۰۷۶۵     ?درخصوص دادخواست ل.الف. فرزند ح. با وکالت ط.خ. و الف.ف. به‌طرفیت م.ع. فرزند س. به‌خواسته طلاق… با عنایت به اینکه…

چگونگی مطالبه مهریه – مطالبه از طریق اجرای ثبت – قاسم نجفی بابادی

مقدمه تا قبل از اجرای قانون برنامه ششم توسعه مطالبه مهریه مستلزم تنظیم دادخواست و اقدام از طریق محاکم قضایی میسر بود اما اکنون برای مطالبه مهریه ابتدا باید از طریق اداره ثبت اقدام نمود و سپس در صورت عدم تمکن و عدم معرفی مال از زوجه از طریق دادگاه…

مسئولیت شهرداری در صورت ایجاد خسارت بوسیله شکستگی اشجار!! – قاسم نجفی بابای

شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسئول جبران خسارت است.     ⚖️ تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸ ⚖️ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۹۸     در خصوص دعوای…

دادنامه راجع به داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی – قاسم نجفی بابادی

    دادنامه مهم راجع به داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی ? مرجع صدور: شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران   ✅ چکیده: در صورت عدم رعایت تشریفات ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیئت وزیران در ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط…

حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان چگونه است؟ – قاسم نجفی بابادی

  ?.?⚖️ حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان از طریق داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صورت می‌گیرد و قبل از پیگیری از آن طریق، دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط را ندارند.   ?⚖️ مستندات؛ مواد ۶۴، ۴۸ و ۵۳…

مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه – قاسم نجفی بابادی

? مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه   ?چکیده: رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع موضوع ارث، در صلاحیت دادگاه حقوقی است.   ❇️خلاصه جریان پرونده آقای الف. و خانم‌ها ط. و س. با وکالت الف.ر. دادخواستی به طرفیت آقای ح.س. به خواسته صدور حکم…